Komanovics, A. «Procedimientos De infracción Contra Azerbaiyán: Judicialización De La ejecución De Sentencias Del Tribunal Europeo De Derechos Humanos». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, vol. 22, marzo de 2019, pp. 138-56, doi:10.17979/afdudc.2018.22.0.5206.