Wong Meraz, V. A., y C. Y. Aldrete Acuña. «Aforamientos E Inmunidades. Estudio Comparativo De Las garantías Parlamentarias En México Y España». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, vol. 22, marzo de 2019, pp. 418-46, doi:10.17979/afdudc.2018.22.0.5193.