Fernández Calo, M. «Municipium Y municipalización En La Asturia Et Callaecia Romanas». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, vol. 22, marzo de 2019, pp. 97-137, doi:10.17979/afdudc.2018.22.0.5177.