Rodríguez-Arana, J. «Compliance Y Self-Cleaning En La contratación Pública Europea». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, vol. 21, enero de 2018, pp. 277-99, doi:10.17979/afdudc.2017.21.0.3280.