López Arranz, A. y Picatoste, X. (2021) «Colaboración interuniversitaria internacional en un contexto interdisciplinar», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 240, pp. 231-240. doi: 10.17979/afdudc.2020.24.0.7498.