Llopis Nadal, P. (2021) «La simulación de juicios como actividad de innovación docente del grado en derecho», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 240, pp. 222-230. doi: 10.17979/afdudc.2020.24.0.7497.