Ron Latas, R. P. y Lousada Arochena, J. F. (2021) «Libertad de expresión en el trabajo y represalias por denunciar irregularidades », Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 240, pp. 192-212. doi: 10.17979/afdudc.2020.24.0.7485.