Hernández G., J. I. (2021) «La redención del Derecho administrativo en la post-pandemia», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 24, pp. 39–63. doi: 10.17979/afdudc.2020.24.0.7459.