Neira Pena, A. M. (2020) «CARRILLO DEL TESO, A.E., Decomiso y recuperación de activos en el sistema penal español, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, 374 pp.», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 230, pp. 482-487. doi: 10.17979/afdudc.2019.23.0.6034.