Séptimo Rodríguez, E. (2020) «La realidad jurídica y política en los sistemas democrático representativos», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 230, pp. 429-452. doi: 10.17979/afdudc.2019.23.0.6031.