Ramírez Benavente, M. D. (2020) «El proceso monitorio como instrumento para la tutela del crédito», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 230, pp. 306-338. doi: 10.17979/afdudc.2019.23.0.6021.