Maniatis, A., Ntavrí, A. y Tsipouriari, V. (2020) «La política ambiental de Grecia», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 230, pp. 195-206. doi: 10.17979/afdudc.2019.23.0.6016.