López Pico, R. (2020) «Antecedentes históricos y jurídicos de la institución procesal de la subasta judicial», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 230, pp. 151-194. doi: 10.17979/afdudc.2019.23.0.6015.