Goizueta Vértiz, J. (2020) «La trata de seres humanos con fines de explotación sexual: una aproximación desde la perspectiva de género», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 230, pp. 70-91. doi: 10.17979/afdudc.2019.23.0.6012.