Anguiano Espinosa, G. (2020) «La extinción de dominio en México: Reflexiones sobre la reforma de 2019», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 230, pp. 1-26. doi: 10.17979/afdudc.2019.23.0.6006.