Komanovics, A. (2019) «Procedimientos de infracción contra Azerbaiyán: Judicialización de la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 220, pp. 138-156. doi: 10.17979/afdudc.2018.22.0.5206.