Nicosia, E. (2019) «La condición resolutoria en los actos jurídicos», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 220, pp. 499-510. doi: 10.17979/afdudc.2018.22.0.5201.