Wong Meraz, V. A. y Aldrete Acuña, C. Y. (2019) «Aforamientos e inmunidades. Estudio comparativo de las garantías parlamentarias en México y España», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 220, pp. 418-446. doi: 10.17979/afdudc.2018.22.0.5193.