Pérez Orozco, L. (2019) «El comercio electrónico de obras plásticas: aproximación a una realidad en Cuba», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 220, pp. 214-232. doi: 10.17979/afdudc.2018.22.0.5184.