Fernández Calo, M. (2019) «Municipium y municipalización en la Asturia et Callaecia romanas», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 220, pp. 97-137. doi: 10.17979/afdudc.2018.22.0.5177.