Soto Díaz, D. (2018) «El mecanismo de resolución de controversias en el ACTI», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 210, pp. 334-354. doi: 10.17979/afdudc.2017.21.0.3294.