Quinteiro Cruz, D. (2018) «Responsabilidad penal de las personas jurídicas y mecanismos para su prevención», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 210, pp. 259-276. doi: 10.17979/afdudc.2017.21.0.3292.