Oanta, G. (2018) «STRONG, S.I.; FACH GÓMEZ, K.; CARBALLO PIÑEIRO, L., Comparative Law for Spanish-English Speaking Lawyers. Legal Cultures, Legal Terms and Legal Practices / Derecho comparado para abogados anglo- e hispanoparlantes. Culturas jurídicas, términos jurídicos y prácticas jurídicas, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2016, 672 págs.», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 210, pp. 435-438. doi: 10.17979/afdudc.2017.21.0.3290.