Rodríguez-Arana, J. (2018) «Compliance y self-cleaning en la contratación pública europea», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 210, pp. 277-299. doi: 10.17979/afdudc.2017.21.0.3280.