Kurti, S. (2017) «La violencia contra las mujeres en Albania: medidas preventivas adoptadas en la lucha contra este fenómeno», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. A Coruña, 200, pp. 457-478. doi: 10.17979/afdudc.2016.20.0.1953.