López Arranz, Asunción, y Xosé Picatoste. 2021. «Colaboración Interuniversitaria Internacional En Un Contexto Interdisciplinar». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña 24 (febrero). A Coruña:231-40. https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7498.