Llopis Nadal, Patricia. 2021. «La simulación De Juicios Como Actividad De innovación Docente Del Grado En Derecho». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña 24 (febrero). A Coruña:222-30. https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7497.