Ron Latas, Ricardo Pedro, y José Fernando Lousada Arochena. 2021. «Libertad De expresión En El Trabajo Y Represalias Por Denunciar Irregularidades ». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña 24 (febrero). A Coruña:192-212. https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7485.