Ramírez Benavente, María Dolores. 2020. «El Proceso Monitorio Como Instrumento Para La Tutela Del crédito». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña 23 (febrero). A Coruña:306-38. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6021.