Fernández Calo, Martín. 2019. «Municipium Y municipalización En La Asturia Et Callaecia Romanas». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña 22 (marzo):97-137. https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5177.