Quinteiro Cruz, Diego. 2018. «Responsabilidad Penal De Las Personas jurídicas Y Mecanismos Para Su prevención». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña 21 (enero):259-76. https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3292.