Oanta, Gabriela. 2018. «STRONG, S.I.; FACH GÓMEZ, K.; CARBALLO PIÑEIRO, L., Comparative Law for Spanish-English Speaking Lawyers. Legal Cultures, Legal Terms and Legal Practices / Derecho Comparado Para Abogados Anglo- E Hispanoparlantes. Culturas jurídicas, términos jurídicos Y prácticas jurídicas, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2016, 672 págs.». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña 21 (enero):435-38. https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3290.