Rodríguez-Arana, Jaime. 2018. «Compliance Y Self-Cleaning En La contratación Pública Europea». Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña 21 (enero):277-99. https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3280.