RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. Calidad regulatoria y buena regulación. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 26, p. 284-307, 20 dic. 2022.