RON LATAS, R. P.; LOUSADA AROCHENA, J. F. El trabajo a distancia en el Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 25, p. 265-303, 8 dic. 2021.