RODRÍGUEZ-ARANA MÚÑOZ, J. Profesionalización en la contratación pública. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 25, p. 243-264, 8 dic. 2021.