LÓPEZ ARRANZ, A.; PICATOSTE, X. Colaboración interuniversitaria internacional en un contexto interdisciplinar. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 24, p. 231-240, 4 feb. 2021.