NEIRA PENA, A. M. CARRILLO DEL TESO, A.E., Decomiso y recuperación de activos en el sistema penal español, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, 374 pp. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 23, p. 482-487, 27 feb. 2020.