RAMÍREZ BENAVENTE, M. D. El proceso monitorio como instrumento para la tutela del crédito. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 23, p. 306-338, 26 feb. 2020.