MANIATIS, A.; NTAVRÍ, A.; TSIPOURIARI, V. La política ambiental de Grecia. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 23, p. 195-206, 26 feb. 2020.