NICOSIA, E. La condición resolutoria en los actos jurídicos. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 22, p. 499-510, 18 mar. 2019.