FERNÁNDEZ CALO, M. Municipium y municipalización en la Asturia et Callaecia romanas. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 22, p. 97-137, 12 mar. 2019.