RODRÍGUEZ-ARANA, J. Compliance y self-cleaning en la contratación pública europea. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 21, p. 277-299, 18 ene. 2018.