GARRIDO JUNCAL, A. Aspectos controvertidos y perspectivas de evolución del régimen jurídico del tercer sector y el voluntariado. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 21, p. 128-149, 18 ene. 2018.