López Arranz, A., & Picatoste, X. (2021). Colaboración interuniversitaria internacional en un contexto interdisciplinar. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 24, 231-240. https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7498