Ron Latas, R. P., & Lousada Arochena, J. F. (2021). Libertad de expresión en el trabajo y represalias por denunciar irregularidades . Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 24, 192-212. https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7485