Muñiz Díaz, C., & Díaz Herrera, V. (2021). Candidaturas independientes. Limitaciones del esquema normativo en un sistema de partidos. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 24, 98-128. https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7463