Jove Villares, D. (2021). Smend y Kelsen, estado como integración y problemas actuales . Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, 24, 64–82. https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7460