Neira Pena, A. M. (2020). CARRILLO DEL TESO, A.E., Decomiso y recuperación de activos en el sistema penal español, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, 374 pp. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 482-487. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6034