Cabanas Veiga, M. (2020). RUIPÉREZ ALAMILLO, J., Reforma constitucional y supresión del Senado como Cámara de representación territorial. Un estudio de Teoría del Derecho Constitucional como Ciencia conceptual y ciencia práctica, Editorial Porrua (México, 2018), 378 pp. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 476-481. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6033